Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
अध्यात्माप्र...

अध्यात्माप्रमाणे वागावे नेहमी सत्य बोलावे परहिताय आयुष्य जावे संतांचे बोल आळवावे सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 397


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments