Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आयुष्याने...

आयुष्याने शिकवलेला धडा जगात सर्वसुखी कोणीच नसतो.जे मिळाले त्यातच आनंद मानण्यासारखे सुख नाही सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 26


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments