Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आयुष्य ही...

आयुष्य ही ईश्वराने मानवाला दिलेली सर्वात मोठी देणगी!! आयुष्य छोटे असते. ते हसतखेळत घालवावे. सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 211


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments