Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
आठवणींच्या...

आठवणींच्या हिरव्यागार झाडाला काही काट्यासारख्या बोचणाऱ्या आठवणी असतात आणि काही कोमल फुलांसारख्या, ज्यांचा गंध जगण्याला नवीन उमेद द्यायचं काम सतत करत असतो.... -प्राची देशपांडे

By Prachi Deshpande
 48


More marathi quote from Prachi Deshpande
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments