Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आत्महत्या......

आत्महत्या... ते लोक करतात ज्यांना जीवनात संघर्ष करणं जमत नाही. जे संकटाला घाबरतात. सविता जाधव✍

By Savita Jadhav
 3


More marathi quote from Savita Jadhav
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments