Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आपण जर...

आपण जर एखाद्याला त्याच्या अडीअडचणीच्या काळात मदत केली नसेल तर त्याच्या आनंदाच्या क्षणात तो तुम्हाला सामिल करून घेईलच असे नाही आणि तुमच्या पडत्या काळात देखील तो मदतीला धावून येईल ही अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.

By Nikita Shelgikar
 69


More marathi quote from Nikita Shelgikar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments