Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आपण आपल्या...

आपण आपल्या वृत्ती चांगल्या ठेवल्या तर , हातून सत्कर्म घडते.लोकांचे भले करता येते. सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 90


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments