Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आनंद पैशात...

आनंद पैशात असता तर सर्व श्रीमंत आनंदी असते. आनंद समाधान मानण्यात असतो.झोपडीतही आनंदी लोक आहेत.

By Manisha Awekar
 307


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments