Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आईवडील स्वतः...

आईवडील स्वतःच्या पोटाला चिमटा घेऊन आईवडील मुलाचे शिक्षण करतात.त्यांना वृद्धाश्रमात ठेवणे कृतघ्नपणाचे

By Manisha Awekar
 143


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments