Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आईवडील आईवडी...

आईवडील आईवडील आपल्या जीवनाचे शिल्पकार आहेत.त्यांना मानाने वागवणे आनंद देणे परमकर्तव्य आहे सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 75


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments