Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आई बाप गर्भ...

आई बाप गर्भ उदरी आईच्या अंकुरला अदृश्य नाळ पित्याशी जोडली आहे अगणित वेदना सहन केल्या माउलीने साथ पित्याचीच लाभली आहे. © मधुनिता

By Sunita madhukar patil
 39


More marathi quote from Sunita madhukar patil
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments