Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आई बाबा आई...

आई बाबा आई बाबा आपल्याला शिकवतात वाढवतात म्हातारपणी त्यांना सुख देणे मुलांचे कर्तव्य आहे सौ मनीषा आव

By Manisha Awekar
 18


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments