Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आई आपल्या...

आई आपल्या मुलाचे कधीच वाईट करत नाही.मुलगा जरी भांडला , तरी त्याचे ती वाईट चिंतत नाही सौ मनीषा

By Manisha Awekar
 141


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments