Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
आई -...

आई - बाबा आई -बाबांना अपत्य जीवनाचे सर्वस्व असते त्यांचे सारे जीवन अपत्यालाच वाहिलेले असते सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 14


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments