Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
വാനം...

വാനം മേഘത്തോടൊരു തമാശ പറഞ്ഞു മേഘം അതു കേട്ടു ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു കരഞ്ഞുപ്പോയി അതു കണ്ടു വന്ന സൂര്യ ൻ മഴയിൽ വില്ലനായി അതു തന്നെ - മഴവില്ലായി :P

By Remya Ann
 217


More malayalam quote from Remya Ann
2 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments