Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
തോൽവി...

തോൽവി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്തവർ തുടങ്ങുന്ന പലതും അപൂര്‍ണ്ണമായി അവശേഷിക്കാരുണ്ട് അവർക്കു വേണ്ടതു പ്രചോദനം മാത്രവും

By Remya Ann
 94


More malayalam quote from Remya Ann
2 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments