Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
തോൽവി...

തോൽവി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്തവർ തുടങ്ങുന്ന പലതും അപൂര്‍ണ്ണമായി അവശേഷിക്കാരുണ്ട് അവർക്കു വേണ്ടതു പ്രചോദനം മാത്രവും

By Remya Ann
 582


More malayalam quote from Remya Ann
2 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments