Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ജീവിതം...

ജീവിതം പ്രതീക്ഷകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ സഫലമാക്കുവാൻ സങ്കടങ്ങൾ മറക്കുവാൻ നല്ലൊരു നാളെ കണ്ടുണരുവാൻ - ആൻ

By Remya Ann
 365


More malayalam quote from Remya Ann
2 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments