Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
ചില...

ചില ആളുകളോട് നമുക്ക് പ്രേമമുണ്ടാകും. ചിലരോട് അടങ്ങാത്ത കാമവും. ചിലരോട് രണ്ടും. മൂന്നാമത്തേത് അനിർവചനീയവും പരമാനന്തവുമാണ്.

By Fahim Tk
 182


More malayalam quote from Fahim Tk
28 Likes   0 Comments