Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
ವಾಡಿಕೆಯೆಂಬಂತ...

ವಾಡಿಕೆಯೆಂಬಂತೆ ಕೆಲವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕು ಪ್ರತಿಕ್ರೀಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.

By Rathna Nagaraj
 15


More kannada quote from Rathna Nagaraj
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments