Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
તમારા ચહેરા...

તમારા ચહેરા પર નું સ્મિત એ કુદરતે તમને આપેલ બક્ષીસ છે. પણ સાહેબ એ જ સ્મિત, જો તમે કોઈ ના ચહેરા પર લાવી શકોતો એ તમે કુદરતને આપેલ રિટર્ન ગિફ્ટ છે....!!!

By Mahavir Sodha
 237


More gujarati quote from Mahavir Sodha
22 Likes   0 Comments
25 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments