Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
સુંવાળા...

સુંવાળા ટેડીબેરને પેક કરતાં કરતાં નાનકડી રુબીએ મનોમન ફરિયાદ કરી લીધી. હું પણ ટેડીબેર હોત તો કો’ક મેમસાબની સાથે ચોખ્ખા અને પોચા પોચા પલંગમાં સુવા મળત અને મોટા ઘરમાં રહેવા મળત.

By Leena Vachhrajani
 24


More gujarati quote from Leena Vachhrajani
25 Likes   0 Comments
20 Likes   0 Comments
10 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Children