Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
સમયને...

સમયને અનુલક્ષીને લીધેલા પગલાં અને સમય ને સાચવવા વાળા માણસ કયારે નિષ્ફળ નથી જતા.

By Haresh Mulchandani
 16


More gujarati quote from Haresh Mulchandani
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments