Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
નથી જીવાતું...

નથી જીવાતું તારા વગર!; તું જિવિસકે છે મારા વગર?. મળવું તો છે મારે પણ તને; કે મળું સમયગાળા વગર? મુકેશ

By મુકેશ રાઠોડ
 185


More gujarati quote from મુકેશ રાઠોડ
31 Likes   0 Comments