Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
મારું...

મારું અસ્તિત્વ હર્યું ભર્યું હોવાની એક માત્ર નિશાની તું છે ની ખાત્રી, તારી બાદબાકી એ આશા ની શૂન્યતા

By Hemaxi Buch
 11


More gujarati quote from Hemaxi Buch
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments