Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
જોઈતો હતો...

જોઈતો હતો મને ફકત એક જ શ્વાસ, અને એમાં પણ ફકત તારો જ સંગાથ. -#એંજલ

By Piyush Gondaliya
 41


More gujarati quote from Piyush Gondaliya
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments