Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
"જિંદગી એક...

"જિંદગી એક અનુભવનો ખજાનો છે. અનુભવરસથી સફળતા અને નિષ્ફળતાના સોપાન સર કરી શકાય છે."

By જયેશ પ્રજાપતિ
 


More gujarati quote from જયેશ પ્રજાપતિ
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments