Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
બધા નું...

બધા નું થયું એ મારું થશે કરતા બધાનું સારું થાય ને મારુ તો સારું એમની પ્રાર્થના થી થશે વિચારો !

By Pratin Bhatt
 1


More gujarati quote from Pratin Bhatt
0 Likes   0 Comments
29 Likes   0 Comments
26 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments
29 Likes   0 Comments