Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Tu hakeekat...

Tu hakeekat hai ya hai khwaab tu? Tu roshni hai ya hai chaand tu? Tera naam hai a hai gumnaam tu? Tu kon hai ye raaz hai...

By Shourya Shrivastava
 8


More english quote from Shourya Shrivastava
3 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments
4 Likes   0 Comments
3 Likes   3 Comments