ଶହେ ଦୁଃଖ ଲୁଚେଇ ପ୍ରକୃତପ୍ରେମ ଖୁସି "କ୍ଷମତାପାଇଲେମାନବଢ଼େନାହିଁକାର୍ଯ୍ୟକଲେବଢ଼େମାନନିଜଦାୟିତ୍ୱକୁସୂଚାରୁକରିଲେମିଳିଥାଏବନ୍ଧୁସହଯୋଗସନମାନ।" ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାରୁ ଇଛାହୁଏପ୍ରିୟାଶୀତୁଆରାତିରେତୁମରିଛାତିରେମଥାରଖିଥରେଶୋଇବି।" ରାଜକୀୟ ଯିଏଗାଧେଇଛି "କର୍ମଫଳତୋରକେହିଭୋଗିବନିଏକଥାରଖିବୁମନେ ଶତ୍ରୁ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଶ୍ବାସୀ ମିଛୁଆକୁ "ଅଯଥାକଥାରେକ୍ରୋଧକରନାହିଁମନକୁସଂଯତକର ଗୀତାପୁରାଣକୁପଚାରୁଛିକିଏସ୍କୁଲବହିକୁବିମୁଖପୁସ୍ତିକାରେଖୋଜୁଛି।" ଭଲପାଏ ଅଦରକାରୀ ତୁମକୁମନେପକାଉଛି

English "dadlove Quotes