@ywac5v32

Mayuri Kadam
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2019 - NOMINEE

75
Posts
136
Followers
0
Following

Teacher

Share with friends
Earned badges
See all

कधी कधी जवळचीच वस्तू शोधण्यासाठी हात लांब करावे लागतात. - मयुरी कदम.

मला सोबत असते माझ्या छंदाची अलवारपणे मनातलं कागदावर उतरवावंसं वाटते तेव्हा, मला सोबत असते माझ्या छंदाची मनातलं व्यक्त करावंसं वाटतं तेव्हा. सौ.मयुरी कदम

महाराष्ट्राची संस्कृती असे सृजनशीलतेची निर्मिती, जगी नसे कुणाची ख्याती विविध धर्मांच्या एकतेची आकृती. सौ.मयुरी कदम

शब्दाला शब्द लागले की होतात वाद शब्दात शब्द मिसळले की होतात संवाद, संवाद संपला की नातं थांबवतं दुनिया हरवलेलं उत्तर सापडून देते संवादाची किमया. - मयुरी कदम

स्वच्छ ते आकाश भरुन येतं ते आभाळ, दिखाऊपणाचे बोल ते वरवरचे मनापासूनचे बोल ते मधाळ. - मयुरी कदम

फुलपाखरे संवादाच्या वाटेत जवळ आली - मयुरी कदम

निळ्या आभाळी पाने फुले सांडली श्रावणसरी - मयुरी कदम

पंखांची फडफड सप्तरंगी आभाळी मन पाखरू - मयुरी कदम

आकाशात उभा अंधारलेल्या ढगात भाकरीचा चंद्र - मयुरी कदम


Feed

Library

Write

Notification
Profile