@xf5cxy09

ભાવિની રાઠોડ
Literary Colonel
30
Posts
16
Followers
7
Following

હું ભાવિની.... એક શિક્ષિકા... મનના ભાવોની ભીનાશ કાગળ પર રેલાઈ જાય છે ને કાવ્ય આકાર લઇ લે છે...બસ આમ જ જીંદગી નો સાર કહેવાઈ જાય છે...

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 03 Jul, 2020 at 20:17 PM

જીવનની ક્ષણે ક્ષણ જીવંત કરે એ જ "શિક્ષણ "


Feed

Library

Write

Notification
Profile