@xf5cxy09

ભાવિની રાઠોડ
Literary Colonel
30
Posts
16
Followers
7
Following

હું ભાવિની.... એક શિક્ષિકા... મનના ભાવોની ભીનાશ કાગળ પર રેલાઈ જાય છે ને કાવ્ય આકાર લઇ લે છે...બસ આમ જ જીંદગી નો સાર કહેવાઈ જાય છે...

Share with friends
Earned badges
See all

No Story contents submitted.

Feed

Library

Write

Notification
Profile