@upt9b8ss

dhiresh kumar meher
Literary Colonel

5
Posts
15
Followers
4
Following

I'm dhiresh and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends

Submitted on 11 Feb, 2020 at 16:19 PM

ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ,କସ୍ତୁରୀର ସୁଗନ୍ଧ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଖୋଜିବୁଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ସେହି କସ୍ତୁରୀର ସୁଗନ୍ଧ ତାର ନିଜ ନାଭିରୁ ହିଁ ଆସୁଛି । ଠିକ ସେହିପରି ଏ ସଂସାରରେ ମାନବ ସୁଖ ଖୋଜିବୁଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ପାରୁନି ଯେ ସେହି ସୁଖ ତାର ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ହିଁ ଲୁଚିକି ରହିଛି

Submitted on 19 Aug, 2019 at 02:48 AM

ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ସବୁପ୍ରକାରର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଦେଇଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଖୁସିର ଥିଲା ନା ବେଦନାର ଥିଲା କାରଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଉ ବେଦନାର କୌଣସି ମହତ୍ୱ ନଥାଏ ।

Submitted on 13 Aug, 2019 at 09:38 AM

ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କସ୍ତୁରୀ ମୄଗ କସ୍ତୁରୀର ବାସ୍ନାକୁ ଖୋଜିବୁଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ବାସ ତାର ନିଜ ନଭୀରୁ ହିଁ ଆସୁଛି


Feed

Library

Write

Notification

Profile