Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Gayatri Das  


ଛାଇ

Others

ସତ, ମିଛ, ଭୋଗ୍ଯ, ଭାଗ୍ଯ ର ଜଟିଳ ଭଗ୍ନାଂଶ ସେ ସଂଚରି ଯାଉଥାଏ ମୋ ସ୍ନାୟୁ ରେ, ଚେତନାରେ1    403 24

ମହାସ୍ନାନ

Others

ଦେବତା ର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଦେଖିନାହିଁ ତୋ ପରି ଠାକୁର ମାନବ କୁ କର୍ମଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଧରା ପରେ ଇଚ୍ଛା ମତେ ନେଉ ଅବତାର....1    6.9K 6

ତୁମ ପରି କେହି ଜଣେ

Others

ବର୍ଣ୍ଣାଳିର ସବୁ ରଙ୍ଗ ସରିଗଲା ପରେ, ତମପରି କେହିଜଣେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଭରେ.......1    6.8K 11