Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Lok Geet

  Literary Captain

હાજી કાસમ, તારી વીજળી રે મધદરિ

Classics

'ભુજ અંજારની જાનું રે જૂતી, જાય છે મુંબઇ શે’ર, દેશ પરદેશી માનવી આવ્યાં, જાય છે મુંબઇ શે’ર'-ઐતિહાસિક ...

2    82 3

લેવો છે સંન્યાસ શિવજીને

Classics

બન્ને દેવો પાછા વળીયા કરીને દિલડાની વાતજી અમુલખ દેવના દેવથી પણ છૂટ્યો નહી સંસારજી – શિવજીને નથી લેવો...

2    171 8

લીંપ્યું ને ગૂંપ્યું મારું આંગ

Classics

'દળણાં દળીને હું ઊભી રહી,કુલેરનો માગનાર દ્યોને રન્નાદે,વાંઝિયાં મે'ણાં માતા દોહ્યલાં'-બાળક ઝંખતી માત...

1    123 4

લાલ લાલ ચુંદડી

Classics

જેમ જંગલનાં પંખી રે માડી વ્હાણું વાતાં ઊડી જાય રે; તેમ પરાઈ થઈ દીકરી દેશ પરાયે જાય રે!

1    95 4

લવિંગ કેરી લાકડીએ

Classics

'રામ ! તમારે બોલડિયે હું પરઘેર ખાંડવા જઇશ જો !, તમે જશો જો પરઘેર ખાંડવા હું સાંબેલું થઇશ જો !'-ભગવાન...

1    145 6

રે મૂવા છેતરીને લાવ્યો

Classics

અલ્યા તું તો કેતો'તો દૈશ કાંબી ને કડલાં ઘેર આવીને જોયું તો વીંટી મળે નહિ તારા ટાંટીયા તોડું રે તારા ...

2    88 5

રૂમઝૂમતી રમવા નીસરી રે

Classics

ક્હાન ! ત્હારે તળાવ, કેડ કેરો કંદોરો વિસરી રે : ક્હાન ! રમવા નીસરી રે, રમવા નીસરી રે; ક્હાન ! ત્હાર...

1    166 8

રૂડી ને રંગીલી

Others

'આ વાંસલડી મારે મંદિરિયે સંભળાય જો, આ પાણીડાંની મશે રે જીવણ જોવા નિસર્યાં રે લોલ' કૃષ્ણભક્તિનું એક મ...

1    142 5

રૂખડબાવા તું હળવો હળવો

Classics

જેમ ઝળૂંબે કંઈ મોરલી માથે નાગ જો ગરવાને માથે રે રૂખડિયો ઝળૂંબિયો

1    49 2

રૂખડ બાવા

Others

'જેમ ઝળૂંબે કંઇ મોરલી માથે નાગજો, એજી ગરવાને માથે રૂખડિયો ઝળૂંબિયો.… રૂખડ બાવા …' સદીઓથી મશહુર લોકગી...

1    128 6

રામની વાડીમાં રામ આવીને ઊતર્યા

Classics

ભાઇનો પાદર લગી રે સગો છોકરો રે ! ભાઇનું સ્મશાન લગી સગું કુટુંબ, હો રામ ! કાયા વાડી રે રામે દાડમી.

1    82 3

રામદે પીરનો હેલો

Others

'હે... રણુજાના રાજા 'અજમલજીના બેટા,વીરમદેના વીરા,રાણી હેતલના ભરથાર, મારો હેલો સાંભળો, હો... હો... જી...

2    176 6

રાધકા રંગભીની

Classics

તારા હાથની આંગળિયું હો રાધકા રંગભીની જાણે ચોળામગની ફળિયું હો રાધકા રંગભીની ભીની મેંદીનો રંગ લાગ્યો ર...

1    69 1

રાતું રાતું ગુલાબડીનું ફૂલ રે

Others

'હે મારો હહરો ઑણે આયા, ગુલાબમાં રમતી'તી. હે એ તો વેલડું જોડી આયા, હું તો વેલડીએ બેહી નૈ જાઉં, ગુલાબમ...

1    109 6

રસિયા પાટણ શહેરને પાદર

Classics

સોનીડાના હાટ છે રે લોલ રસિયા ત્યાંથી તે ઘડાવો ઝાલ ઝૂમણાં રે લોલ રસિયા ઝાલ ઝૂમણાં પેર્યાની અમને ખંત ઘ...

1    148 8

રંગ ડોલરિયો

Others

'એક ગોખ માથે ભાભલડી, ભાભીના રાતા રંગ રે. એક બેન માથે ચૂંદલડી, ચૂંદલડીએ રાતી ભાત રે'- એક સુંદર મજાનું...

1    223 4

મોરલી તો ચાલી રંગ રૂસણે

Classics

મોરલી તો ચાલી રંગ રૂસણે રે ! કોણ મનાવવા જાય, રંગ મોરલી? જાશે પરણ્યો પાતળા રે ! "તમારી વાળી હું તો ઝટ...

1    148 8

મોરબીની વાણિયણ

Others

'મને જાવા દ્યો જીવાજી ઠાકોર 'રહેવા દ્યો ને મોરબીના રાજા નથી કરવા મૂલ મારે રે બેડલિયે તારા ઘોડલાં ડૂલ...

1    106 5

મૈયારણ (કચ્છી લોકગીત)

Classics

લમ્મે લમ્મે મહિયારણ, હું ત કેર અચે રે, અંજે ભય જેડા ચણિયા મુકે કેડમેં ખપે રે અંજે આભલેજો શણગાર મુકે ...

1    69 3

મુને કેડ કાંટો વાગ્યો.

Others

'હાં કે રાજ ! ઓશરિયેથી ખાંડણિયા રે કાઢો, મારા ધબકે ખંભા દુ:ખે; મુને કેર કાંટો વગ્યો'-એક સુંદર મજાનું...

1    112 5

મીઠી માથે ભાત

Classics Tragedy

મીઠી બાળા મોતના પંજામાં સપડાઈ વાઘ ઉપાડી ક્યાં ગયો ? કુદરતમાં કકળાટ વૃક્ષ ઉભા વિલા બધા સૂની બની સૌ વા...

2    51 0

માલમ મોટાં હલેસાં તું માર

Inspirational Others

'જાવું છે મારે જાવા બંદરે જ્યાં લખમીનો નહિ પાર હે... જાવે ગિયા કોઈ પાછા ન આવે,આવે તો બેડલો પાર રે'-દ...

1    121 5

મારે ટોડલે બેઠો રે, મોર ક્યાં

Classics

મારે કમખે બેઠો રે, મોર ક્યાં બોલે મારી ચુંદડી લેરાલેર, જનાવર જીવતાં ઝાલ્યાં રે... મોર ક્યાં બોલે... ...

1    68 3

મારે ઘેર આવજે માવા

Others

'મારે આંગણ વાડિયું માવા ચોખલિયાળી ભાત, ઊનો ઊનો પોંક પાડું ને આપું સાકર સાથ'-ભગવાનને મહેમાનગતિ કરાવતુ...

1    90 5

મારું વનરાવન છે રૂડું

Classics

સરગના લોક તો છે અતિ કૂડાં સરગના લોક તો છે અતિ કૂડાં વાંથી વ્રજના ચોક મારે રૂડાં ઓ નંદજીના લાલ રે વૈક...

1    67 3

રૂમાલ મારો લેતા જાજો

Others

'ઉતારા આલીશ ઓરડા, રૂમાલ મારો લેતા જજો, મેડી મોલાત્યું માણશું કે રૂમાલ મારો લેતા જજો.- પતિને મહેમાનગત...

1    169 7

મારી વેણીમાં ચાર ચાર ફૂલ

Classics

ચોથું ફૂલ, જાણે મારા હૈયાના હારનું જાણે પેલું રાતરાણી ફૂલ દિવસેના બોલે એ મોટાના માનમાં રાતડીએ બોલે બ...

1    121 6

મારી માતાની તોલે કોઈ ના’વે

Others Inspirational

મોટર,બસ ને બલુનમાં પણ પ્રથમ પૈસા પડાવે,પણ કેડમાં બેસાડી માતા મોરી, આ સૃષ્ટિની સફર કરાવે-માથી વધીને ન...

1    64 3

માના નોરતાં આવ્યાં

Classics

ટપકીયાળી ચૂંદડીમાં, મા શોભે ઝળહળતા, કંકણ રત્ન, જડાવ ને બાંહે બાજુબંધ બિછિયાં, માના નોરતાં આવ્યાં.

1    64 3

માથે મટુકી મહીની ગોળી

Others

'સાંકડી શેરીમાં મુને સસરાજી મળિયા હો,મને લાજું કાઢવાની ઘણી હામ રે ગોકુળમાં'-નવોઢાના મનની વાતને વાચા ...

1    82 4

માણેસ, તું મરોય

Classics

ઊંચો ગઢ ગિરનાર, વાદળથી વાતું કરે, મરતાં રા’ખેંગાર રંડાલો રાણકદેવડી.

1    144 5

બેડાં મારા નંદવાણાં

Classics

ચોરે બેઠાં રે બેની તારા સસરાજી રે કેમ કરી ઘરમાં જઈશ કે બેડાં તારા નંદવાણાં રે લાંબા તાણીશ રે બેની મા...

1    44 1

બળિયા બાપજી રે

Classics Others

'બળિયા બાપજી રે, તું તો દીન-દુઃખિયાને તારે,હે દીન-દુઃખિયાને તારે લાખો જીવોને ઉગારે'- બળિયા દેવનું એક...

1    171 8

બંસીબટનો ચોક

Classics

ફોડ્યાં મ્હારાં મહીનાં માટ, કે ગોરસ મ્હારાં ઢોળિયાંરે લોલ; ગોપી ચાલી નન્દ દરબાર, કે ગોકુળ ગામની ર...

1    132 5

ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ

Classics

'માડી મારે માથે પઠાણુંના વેર,કે લશકર વિંયા ગિયાં રે લોલ'-યુદ્ધમાં લડવા જવા તૈયાર થયેલા દીકરાને મા થો...

1    101 4

પે'લા તે પે'લા જુગમા રાણી

Classics

હોજી રે અમે રે પોપટ રાજા રામના... ઓતરાદે ખંડમાં આંબલો પાક્યો ત્યારે સૂડલે મરેલ મુને ચાંચ રાણી પીંગળા...

1    62 1

પાપ તારું પરકાશ જાડેજા

Classics

'પાપ તારું પરકાશ જાડેજા, ધરમ તારો સંભાર રે, તારી બેડલીને બૂડવા નહિ દઉં, જાડેજા રે'-જેસલ તોરલ વચ્ચેના...

1    124 5

પાતળી પરમાર

Classics Tragedy

જાડેજી મા, મોલ્યુંમાં દીવડો શગ બળે રે લોલ દીકરા, હેઠો બેસીને હથિયાર છોડ રે કલૈયા કુંવર, દળણું દળીને ...

1    180 8

પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો

Classics

'ઓલ્યા પાટણ શે’રની રે મારે થાવું પદમણી નાર, ઓઢી અંગ પટોળું રે એની રેલાવું રંગધાર"- પાટણના પ્રખ્યાત પ...

1    91 3

પાંદડું પરદેશી

Classics

મારો પરણ્યો આણે આવ્યો હો પાંદડું પરદેશી ઈ તો ઝાંપેથી ઝરડું લાવ્યો હો પાંદડું પરદેશી ઈ ઝરડે બેસીને હુ...

1    75 3

પરદેશી લાલ પાંદડું

Classics

"ઓ માડી મારો સાસરો આણે આવ્યો , માડી હું તો સસરા ભેળી નહિ જાઉં રે"-નવોઢાને પોતાના પરણ્યા સાથે જ સાસરી...

1    108 6

ના છડિયા હથિયાર

Classics

પેલો ધીંગાણો પીપરડી જો કિયો ઉતે કીને ન ખાધી માર કીને ન ખાધી માર દેવોભા ચેતો કીને ન ખાધી માર મૂળુભા બ...

1    200 9

નણદલ માગે લહેરિયું

Classics

"મારા લહેરિયામાં લાગી લૂંટાલૂંટ હો, નણદલ માગે લહેરિયું રે બાઈ !"- નણદ-ભોજાઈના મીઠા ઝઘડાનું એક કાવ્ય ...

1    125 6

ધમ ધમક ધમ સાંબેલું…

Classics

જેવી ઘઉંમાં કાંકરી, નણંદ મારી આકરી હાલે ના પેટનું પાણી, એવી મારી જેઠાણી સાંબેલું.. ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ.....

1    70 3

ધન ધન છે ગોકુળિયું ગામ

Classics

"પ્રભુજી વનમાં ચારે ધેન, વગાડી રૂડી વાંસળી રે લોલ, રાધાગોરી ભાતડિયાં લઈ જાય, ચલાણે ચોળ્યાં ચૂરમાં રે...

1    164 8

ખમ્મા મારા નંદજીના લાલ!

Classics

કૃષ્ણની મોરલીનો મીઠો સાદ સાંભળીને ગોપીઓ પોતાનું શાન ભાન ભૂલી બેસતી હતી, એ દૃશ્યને તાજું કરાવતું સુંદ...

1    51 1

કોઈ ગોતી દેજો રે

Classics

સાવ રે સોના કેરી ઝૂલડી, માંહી રૂપા કેરા ધાગા; અવર લોકને ઓપે નહિ, મ્હારા કા’નકુંવરજીના વાધા રે ! મ્હ...

1    170 8

કુંતા અભિમન્યુને બાંધે અમ્મર ર

Classics

મહાભારતના યુદ્ધમાં અર્જુનની ગેરહાજરીમાં ચક્રવ્યૂહમાં લડવા જવા માટે તૈયાર થયેલ અભિમન્યુને કુંતા રક્ષા...

2    162 7

કાનુડે કવરાવ્યા

Classics

ધીમેથી વાછરું વ્હાલાજીએ છોડ્યાં વણદોહ્યાં ને ધવરાવ્યાં રે ગોકુળિયામાં કાનુડે કવરાવ્યાં...

1    214 11

કાનુડાના બાગમાં

Classics

એ… વાલા મને ઉતારામાં ઓરડા ને કાંઈ મેડીના મોલ મોલ કેરે સાહેલડી તે સાયબો મારો માને નહીં કેમ… કેમ...

1    173 6

કચ્છમાં અંજાર રૂડાં શહેર

Classics

કચ્છમાં અંજાર રૂડાં શહેર છે હોજી રે .. ઇયાં જેસલના હોય રંગમોલ રાજ... ખૂંખાર બહારવટિયામાંથી સંત બની ગ...

1    46 3

ઓધાજી મારા વા’લાને વઢીને કે’જો

Classics

મથુરાના રાજા થ્યા છો, ગોવાળોને ભૂલી ગ્યા છો, માનીતી ને ભૂલી ગ્યા છો રે.. હે ઓધાજી.. માને તો મનાવી લે...

1    103 4

એક ઝાડ માથે ઝુમખડું

Classics

એક આંબા ડાળે કોયલડી એનો મીઠો મીઠો સાદ રે, ભમ્મર રે રંગ ડોલરિયો...

1    247 5

એક ગોકુળ મથુરા મારું ગામ છે

Classics

એ મેં તો નવરંગ ચુંદડી રંગાવી રે લોલ ટીલડી જડાવી સવા લાખની રે લોલ

1    141 7

ઊંચા નીચા રે

Classics

ઊંચા નીચા રે માડી તારા ડુંગરા રે લોલ, કે ડુંગર ઉપર ટહુકે ઝીણા મોર; કે ગરબે રમવા આવજો રે લોલ. ઊંચા ની...

1    81 4

આવ્યો મેહુલો રે!

Classics

ધોરીએ લીધાં ધુરી-ધોંસરા રે, ખેડુએ લીધી બેવડી રાશ, આવ્યો… વરસાદ એ ગ્રામીણ જીવનનો પ્રાણ છે. એ આવતાં જ ...

1    154 4

આવડા મંદિરમાં હું તો એકલી

Classics

ઘરમાં સાસુ ને નણંદ દોહ્યલાં રે લોલ મહિયરની લાંબડી છે વાટ જો આ પરણ્યો હાલ્યાં છે વેરણ ચાકરી રે લોલ

1    101 3

આવકારો મીઠો આપજે રે

Classics

એજી તારે કાને રે સંકટ કોઈ સંભળાવે રે, બને તો થોડું કાપજે રે... માનવીની પાસે કોઈ માનવી ન આવે રે.

1    72 4

આપણા મલકના માયાળુ માનવી

Others

આપણા મલકમાં ભોજન લાપસી, કે ભોજનિયાં કરી ઘોડે ચડજો મારા મેરબાન; રિયોને આપણા મલકમાં…. ગામડું એ સંસ્કાર...

1    163 6

આદિયાશક્તિ (સ્તવન)

Inspirational Classics

તયોણરા પાન પર, ચાર દેવ પ્રગટિયા, ધરાતલ આભ તે દન ધરિયે.

1    109 4

આજનો ચાંદલિયો

Romance

આપણે બે અણજાણ્યા પરદેશી પંખી, આજ મળ્યા જુગ જુગનો સથવારો ઝંખી;જોજે વિખાય નહીં શમણાનો માળો - બે પ્રેમી...

1    136 5

આજ રે સપનામાં મેં તો ડોલતો

Classics

આજ રે સપનામાં મેં તો પારસપીપળો દીઠો જો તુળસીનો ક્યારો રે, સાહેલી, મારા સપનામાં રે આજ રે સપનામાં મે ત...

1    32 3

આ જૂનાગઢમાં રે

Others

એને બાંહે બાજુબંધ બેરખાં, એની દશે આંગળિયે વેઢ મોરલી વાગે છે, મોરલી વાગે છે - કૃષ્ણ ભગવાનના શણગાર અલં...

1    135 4

અલબેલો નહિ જાય ચાકરી રે લોલ

Classics

દેર ઘેર નાના વહુવારું મોલમાં નહિ રહે એકલા રે લોલ રોઝી ઘોડી પિત્તળિયાં પલાણ અલબેલો ચાલ્યા ચાકરી રે લો...

1    82 3

અચકો મચકો કાં રે લી

Classics

તમે કેટલી તે બેન કુંવારી રાજ અચકો મચકો કાં રે લી અમે સાતે બેન કુંવારી રાજ અચકો મચકો કાં રે લી તમે કે...

1    122 5

અખંડ હજો સૌભાગ્ય

Classics

દીકરી વ્હાલાં દાદાનાં ઘર પરાયાં પછી લાગશે ! યાદે તમારી તોયે માત ઝબકી રાત જાગશે !

1    88 4