Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Parul Wala

  Literary Colonel

રાખું છું

Others

  સૌ કૂતુહલથી જૂએ છે પણ હું જાણું છું, બંધ આ પરબીડિયે પયગામ રાખું છું!  

1    7.0K 6

મુલાકાત થઈ છે

Others

તને સુંદરીની મુલાકાત થઈ છે ! હજી ક્યાં પરીની મુલાકાત થઈ છે ?  

1    14.1K 7

તું મળે

Others

છે ખબર, થોડા સમયની જિંદગી, રોજ સંગાથે ફરું જો તું મળે !

1    6.7K 7

ઈર્શાદ તમને

Others

મેં જરા અમથી કરી જેની શિકાયત, એમણે મારી કરી ફરિયાદ તમને !  

1    7.0K 7

ન હોય !

Others

એકબીજાને ગમે એ પાત્રની, બીનજરૂરી કાંઇ પણ ચર્ચા ન હોય !

1    7.0K 2

હોય નહીં

Others

હોય નહીં સૂરજ તો લાગે છે મને, જાણે પડછાયાનું કારણ હોય નહીં !

1    13.6K 7