@lxlaoc4w

Swapnil Kamble
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2020 - NOMINEE

93
Posts
330
Followers
74
Following

Most important day was when she met me, and worst day was when she left me.

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 01 Oct, 2021 at 06:51 AM

the most important day was when she met me, and the worst day was when she left me.

Submitted on 28 Sep, 2021 at 04:22 AM

poverty is not poetry.it has filled and brimmed with sorrows.

Submitted on 23 Sep, 2021 at 15:52 PM

प्रवास आणि अनुभव एकत्र आले की,जीवनातील खरे रहस्यं जाणून घेण्याची इच्छा वाढते.आणि इच्छा वाढली की, बरे, वाईट अनुभव समोर येतात.

Submitted on 23 Sep, 2021 at 15:46 PM

प्रवास हा वाहत्या पाण्याप्रमाणे असतो.त्याचा प्रवाहात जे येते ते जमा करत त्याचा नोंदी करतो त्यालाच पारस मनी मिळतो

Submitted on 09 Sep, 2021 at 19:08 PM

आयुष्यात कधी न समजनारा आणि मनाला इजा करणारा शब्द म्हणजे.... "ब्रेकअप"

Submitted on 05 Jan, 2021 at 07:07 AM

नवरा-बायको यांच्यात प्रेम कधीच वाहत नाही, तर आपुलकीच ओढवते

Submitted on 31 Jul, 2020 at 06:38 AM

भूक व पैसा या आशा गोष्टी आहेत त्यांची नव्याने सुरवात करता येत नही. ते येतात ऐटीत अन जातात ,आपल्या जन्म खून जी कधीच मिटत येत nhi

Submitted on 16 Apr, 2020 at 03:46 AM

दु:खलेले प्रेम म्हणजे होम क्वारटाईन आहे, आपले म्हणारे जिवलग ही आपल्या पासुन दुरवाले जातात, आयुष्यभर आठवणींचा कोंडवाड्यात जिवन कंटावे लागते, ज्याने जिवाला जिवन देण्याची शपथ दिली होती तोच आता 'तुझ्या भल्यासाठी हे मी करतो, असे बोलुन हात वर करतो

Submitted on 16 Apr, 2020 at 03:40 AM

दु:खी प्रेम हे एखाद्या ताजा जखमी सारखे असते, ती भरली तरी तिचे व्रण तसेच कायमचे आठवण करुन देतात.


Feed

Library

Write

Notification
Profile