ஜெயஸ்ரீ ராஜசேகர்
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2020 - NOMINEE

72
Posts
4
Followers
1
Following

நுண்ணுயிரியல் முதுகலை பட்டதாரி, முதுநிலை ஆசிரியர் (தனியார் ), ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி கல்லூரிகளில் உயிரியல் துறை பேராசிரியர் (தனியார்) விருப்பமிருப்பின் இல்லையேல் இல்லத்தரசி. கணவர் வழக்கறிஞர்,மூன்று மழலைச் செல்வங்களின் உலகம் எங்களுடையது,1.ரா ஜெ.தமிழினி(6),2.ரா ஜெ.மிருதிராணி (5), 3.ரா ஜெ.ராவணன்... Read more

Share with friends
Earned badges
See all

No Story contents submitted.

Feed

Library

Write

Notification
Profile