@c7ze7czl

TAPASWINI BEHERA
Literary Colonel

57
Posts
87
Followers
1
Following

କିଛି ଭବନା ମାନଙ୍କ ସହ ଆଳାପ କଲାବେଳେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଡେଇଁ ପଡନ୍ତି ମୋ ଲେଖନୀର ସହାୟତାରେ ଆଉ ତାକୁ କିଏ ଗଳ୍ପ କୁହନ୍ତି ଆଉ କିଏ କୁହନ୍ତି କବିତା।ସେ ଉତ୍ସାହ ଶୁଣି ମୋ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ମୁଠେ ସମୟ ଭିଡି ଆଣେ କ୍ଲାନ୍ତ ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତି ସଂଚାର କରୁଥିବା ଏଇ ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ...

Share with friends

No Audio contents submitted

Feed

Library

Write

Notification

Profile