@5lrq3cju

Shibanand Banchhor
Literary Colonel

39
Posts
146
Followers
13
Following

I'm Shibanand and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends

Submitted on 31 Oct, 2019 at 17:56 PM

ତୁମକୁ ଦେଖେ ସେ ଜହ୍ନରାତ୍ରିର ସୁନେଲି ଜ୍ୟୋସ୍ନାରେ ଶରତର ସେ ପୁନେଇ ରାତିରେ ନିର୍ମଳ ଆକାଶର ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ରରେ ହେଲେ ତୁମେ ଲୁଚିଚାଲ ବାଦଲର୍ ଉହାଡରେ ଆଉ ମୁଁ ଖୋଜି ଚାଲେ ମୋ ମନ ପବନ ଘୋଡାରେ ଆଉ ଆମ ପ୍ରେମ ଚାଲିଥାଏ ତା ପ୍ରେମପଥରେ ।।

Submitted on 20 Jun, 2019 at 14:20 PM

ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତ୍ରିରେ କେବେ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥିବା ଜୀବନ ଧ୍ବନି ମୋ ହୃଦୟର ପ୍ରଗାଢ ଗ୍ବହର ତଳେ ଜୀଇଁବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ତୁମ ସ୍ମୃତିର ତାଳେ ତାଳେ ।।


Feed

Library

Write

Notification

Profile