@19ycj0or

Kirti Borkar
Literary Captain
AUTHOR OF THE YEAR 2020 - NOMINEE

192
Posts
121
Followers
3
Following

I'm Kirti and I love to read StoryMirror contents.

Share with friends
Earned badges
See all

Submitted on 07 Mar, 2020 at 19:27 PM

वेळेचा गुलाम बनून मजा आहे भेटण्याची तीच तर वेळ येईल तुझ्या माझ्या एकांताची किर्ती बोरकर, जळगाव

Submitted on 07 Mar, 2020 at 19:26 PM

माणसाच्या जीवनात नशिबाचा मेळ आहे विश्वासावर तुझ्या माझ्या जीवनाचा खेळ आहे ~किर्ती बोरकर, जळगाव

Submitted on 16 Feb, 2020 at 20:06 PM

शब्दातूनी जागविते मनामध्ये अभिलाषा नवे नवे गीत गाते होई शब्दांचीच भाषा ~किर्ती बोरकर,जळगाव

Submitted on 16 Feb, 2020 at 12:20 PM

वंशाचा दिवा म्हणून का विझवता पणती दिव्याची का देत नाही एक संधी मुलीला जीवन जगण्याची दिवस आणि रात्र संपली सोडा सगळे जुने विचार वंशाचा दिवा म्हणून मुलीचा करा आनंदाने स्वीकार....! ~किर्ती बोरकर,जळगाव

Submitted on 14 Feb, 2020 at 07:00 AM

आज तुझ्यासाठी लिहायला माझे शब्द अपुरे पडत आहेत भावनांना व्यक्त करण्यासाठी शब्द शब्दानाच शोधत आहेत ~किर्ती बोरकर, जळगाव

Submitted on 14 Feb, 2020 at 03:03 AM

आयुष्यात तुझ्या जागा माझी हवी आहे माझ्या सोबतीला साथ तुझी हवी आहे ~किर्ती बोरकर,जळगाव


Feed

Library

Write

Notification

Profile