Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
పుస్తకాలు...

పుస్తకాలు మిత్రుల వంటివి, అవి మనకు ఒంటరితనం లో తోడుగా ఉంటాయి మంచి పుస్తకాలు గురువుల వంటివి, మనకు సరైన మార్గాన్ని నిర్దేశిస్తాయి.

By Rama Seshu Nandagiri
 57


More telugu quote from Rama Seshu Nandagiri
17 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Abstract