Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
எதற்குமே...

எதற்குமே தற்கொலை தீர்வல்ல இளைய தலைமுறையே;பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையே இருக்கும் காலம் வாழ்வதற்காக மட்டுமே; சோதனைகளையும் சாதனையாக்குவோம்!!

By Chandra Kala K
 251


More tamil quote from Chandra Kala K
18 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments