Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ସମଗ୍ର ସମାଜ...

ସମଗ୍ର ସମାଜ ଛଳନା କରିପାରେ, ବିପଦରେ ହାତ ଛାଡିପାରେ ମାତ୍ର ;ବହିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ସେ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ସମ୍ପତିଟିଏ |

By Manaswini Dash
 7


More oriya quote from Manaswini Dash
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments