Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ସେ ଉପରକୁ...

ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଭାବୁଥିଲେ। ମୁଁ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଫେରି ଆସୁଥିଲି। ମଝିରେ ଯାହା ଅମାନିଆ ଲୁହ ଗୁଡ଼ା ନିରୂପାୟ ହେଇ ନିଜର ଜାଗା ବଦଳଉଥିଲେ ନୀରବ ରେ।

By Subhashree Nayak
 184


More oriya quote from Subhashree Nayak
15 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments