Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ମିଛ ଅହଂକାର...

ମିଛ ଅହଂକାର କୁ ନିଜ ଆତ୍ମଅନୁଶୀଳନିରେ ପ୍ରଶୟ ଦେବା. ନିଜର ବଡ଼ିମାକୁ ନେଇ ଆତ୍ମ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟରଜୀବନ ନିସଙ୍ଗ

By Sasmita Mohanty
 30


More oriya quote from Sasmita Mohanty
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments