Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
କାହିଁକି...

କାହିଁକି କେଜାଣି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗେ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ମୋର ନୁହଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନ କହେ ଆଉ ବେଶୀ ନୁହଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସହ :- Ramakanta Behera

By Ramakanta Behera
 16


More oriya quote from Ramakanta Behera
26 Likes   0 Comments
16 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
25 Likes   0 Comments