Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ...

ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ର ଶୁଭ ତିଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଦେବ ଦୟା କର, ଅଧର୍ମ ନାଶି ଧର୍ମ ଜୟୀ ହେଉ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମୋର..! - ସନାତନ -

By ସନାତନ ଦାସ
 29


More oriya quote from ସନାତନ ଦାସ
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments