Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
ଆଜିର ଚିନ୍ତନ...

ଆଜିର ଚିନ୍ତନ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଛଳନା ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜୟ ହୋଇନପାରେ ମାତ୍ର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜୟ ହୁଏ |

By Manaswini Dash
 301


More oriya quote from Manaswini Dash
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments