Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
विचार असावे...

विचार असावे अथांग पसरलेल्या समुद्रासारखे कधीही शेवट नसणारे. स्वतःसोबत सगळ्यांना सामावून घेणारे.

By अक्षता कुरडे
 1


More marathi quote from अक्षता कुरडे
29 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
14 Likes   0 Comments